Με την EMDI μπορείς να στέλνεις μηνύματα και στο Viber μέσω της εταιρίας  .

Στις ρυθμίσεις και στο πεδίο ‘URL πριν το “to”‘

γραφουμε

συμπληρώνοντας το apitoken και στο senderid το όνομα (sender name) του αποστολέα για το Viber.

Προσοχή! Πρέπει να έχει ήδη εγκριθεί το sender name από την liveall.eu.

 

Τα μηνύματα θα πρέπει να έχουν τη παρακάτω μορφή:

1η γραμμή είναι η φωτογραφία για το viber
2η γραμμή ο τίτλος του συνδέσμου που θέλουμε να φαίνεται
3η γραμμή ο σύνδεσμος
4η γραμμή και μετά, το μήνυμα