Με το παρακάτω κώδικα SQL κατά την έκδοση ή επεξεργασία 1 παραστατικού δημιουργείται αυτόματα ένα αντίγραφό του σε επιθυμιτό παραστατικό. Επίσης, προαιρετικά, δίνεται η δυνατότητα να αλλάζει το παραστατικό με βάση το κωδικό του πελάτη/προμηθευτή.

Ο κώδικας αυτός πρέπει να επικολληθεί στο αντίστοιχο παραστατικό στη θέση:

Ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

Για πώληση με αυτόματη αντιγραφή σε παραστατικό με αριθμό γραμμής 99: