Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα φόρμα παραστατικού στις ρυθμίσεις, επιλέγοντας αυτή που επιθυμούμε.

Αφού πατήσουμε αποθήκευση γράφουμε το όνομα της νέας φόρμας παραστατικού

Τέλος, επιλέγουμε τη νέα φόρμα στο παραστατικό που επιθυμούμε να χρησιμοποιηθεί