Στην EMDI εμπορική διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός παραστατικού που να χρεώνει ή να πιστώνει στον πελάτη μόνο το ποσό του ΦΠΑ.

Για να γίνει αυτό πάμε Ρυθμίσεις–>Παραστατικά (ξεκλειδώνουμε από το λουκέτο) φτιάχνουμε ένα καινούριο παραστατικό (ή αντιγραφή από κάποιο άλλο) και στην στήλη “Εμφάνιση τιμών” επιλέγουμε “Μόνο ΦΠΑ”:

*ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΦΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑ (. , # !)