Στην EMDI εμπορική διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός παραστατικού που να χρεώνει ή να πιστώνει στον πελάτη μόνο το ποσό του ΦΠΑ.

Για να γίνει αυτό πάμε Ρυθμίσεις–>Παραστατικά (ξεκλειδώνουμε από το λουκέτο) φτιάχνουμε ένα καινούριο παραστατικό (ή αντιγραφή από κάποιο άλλο) και στην στήλη «Εμφάνιση τιμών» επιλέγουμε «Μόνο ΦΠΑ»: