Οι ρυθμίσεις στην EMDI μπορούν να υπάρχουν τοπικά ή να ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων.

Το κεντρικό αρχείο ρυθμίσεων είναι το “settings.ini” και βρίσκεται στο κεντρικό φάκελο της εγκατάστασης. Οι βασικές μεταβλητές που είναι και υποχρεωτικές είναι:

Σε αυτό το αρχείο καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της EMDI.

Logs=1 αν θέλεις να καταγράφονται δεδομένα χρήσης και λαθών, 0 αν όχι.fileini=0 αν θέλεις να διαβάζει τις ρυθμίσεις από τη βάση δεδομένων, 1 για να διαβάζει τοπικά. Στη περίπτωση χρήσης της βάσης δεδομένων μέσω διαδικτύου η ταχύτητα είναι ασύληπτα καλύτερη (η επιλογή γίνεται και από τις ρυθμίσεις του προγράμματος).
language=el για Ελληνικά, en για Αγγλικά (η επιλογή γίνεται και από τις ρυθμίσεις του προγράμματος).
charset=ISO8859_1 για χρήση Ελληνικών Αγγλικών.
library=εδώ γράφουμε τη διεύθυνση της αντίστοιχης βιβλιοθήκης της βάσης δεδομένων όταν θέλουμε να λειτουργεί χωρίς εγκατάσταση (embeded).
sqlmonitor=0 για να μην αποστέλονται τα ερωτήματα SQL Αυτό χρειάζεται για την ανεύρεση προβλημάτων που σχετίζονται με την SQL.
path=Η ακριβής θέση της βάσης δεδομένων.
password=masterkey είναι ο κωδικός της βάσης δεδομένων. Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που απαιτείται.
username=SYSDBA είναι ο χρήστης της βάσης δεδομένων. Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που απαιτείται.