Κάθε φορά που επιλέγεται ένας πελάτης υπάρχει δυνατότητα να εκτελείται κώδικας SQL.

Αυτός ορίζεται στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

Αφού επιλεχθεί από το χρήστη πελάτης, οι μεταβλητές που στέλνονται από την EMDI προς το κώδικα SQL:

:cd Αριθμός γραμμής τύπου παραστατικού “eidhpar”.”Aa”
:rd Σχετικό παραστατικό “eidhpar”.”parallhlo”
:pd Γονικό παραστατικό “eidhpar”.”Koino”
:cl Αριθμός γραμμής πελάτη “pelates”.”Aa” ή “pvlhseis”.”Kvdikospelath”

Η EMDI δέχεται το περιεχόμενο από τις μεταβλητές και το ορίζει αντίστοιχα:

im_documentseries -> Σειρά παραστατικού “pvlhseis”.”Seira”
im_related -> Σχετικά παραστατικά “pvlhseis”.”Sxetika”
im_notes -> Σημειώσεις “pvlhseis”.”Sxolio”
im_shippingaddress -> Τόπος αποστολής “pvlhseis”.”Apostolh”
im_loadingplace -> Τόπος φόρτωσης “pvlhseis”.”Fortvsh”
im_sign -> Υπογραφή “pvlhseis”.”ypografh”
im_devicessentlist -> Λίστα συσκευών που έχουν αποσταλεί τα παραστατικά “pvlhseis”.”devicessentlist”
im_custom -> Πεδίο γενικής χρήσης (Αν στο πέμπτο μέρος του περιέχεται ο κωδικός είδους που πατιέται στο εικονικό πληκτρολόγιο τότε αγνοείται) “pvlhseis”.”custom”

im_message -> Άνοιγμα ενημερωτικού μήνυματος
im_messagw -> Άνοιγμα προειδοποιητικού μήνυματος

 

Το παρακάτω παράδειγμα βάζει το σύνολο των πόντων loyalties στο σχόλιο των πωλήσεων και ταυτόχρονα το συγκρίνει με το πρόσθετο πεδίο είδους “points”.
Αν είναι μεγαλύτερο από το πρόσθετο πεδίο τότε εμφανίζεται μήνυμα.