Σύνδεση με eshop Shopify

Η EMDI Εμπορική Διαχείριση τώρα υποστηρίζει και το Shopify, μέσω της νέας γέφυρας διασύνδεσής της με το δημοφιλές e-commerce περιβάλλον!

Η EMDI Εμπορική Διαχείριση επικοινωνεί με το Shopify μέσω της νέας γέφυρας και της εφαρμογής EMDI connector και λαμβάνει πλήρη δεδομένα πελατών καθώς και προϊόντων (με τιμές, φωτογραφίες κλπ.), διαχειρίζεται διαθεσιμότητες, ώστε να έχετε σωστή εικόνα στην αποθήκη και ακόμα λαμβάνει όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται στο e-shop, φέρνοντάς τες έτοιμες προς τιμολόγηση.

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η σύνδεση είναι οι παρακάτω: