Μπορούμε να διαλέξουμε τους συντελεστές ΦΠΑ που επιθυμούμε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τους κατά την έκδοση παραστατικού.

Γράφουμε του κωδικούς γραμμής που στις “Επιλογές ΦΠΑ”

Να σημειωθεί ότι κάθε χρήστης των windows μπορεί να έχει διαφορετική ρύθμιση.