Αν θέλουμε να γίνεται επαναφορά του αριθμού ενός παραστατικού κάθε μέρα στο 1, κάνουμε τα εξής:

Στις Ρυθμίσεις –> Παραστατικά, κάνουμε κλικ στο πεδίο “Εκτέλεση SQL” (πιο δεξιά στη λίστα) στο αντίστοιχο παραστατικό:

Αντιγράφουμε στο παραθυράκι που ανοίγει το παρακάτω κώδικα: