Επιλογή εξαίρεσης εκπιπτόμενων ποσών από αναφορές.

Μπορούμε να επιλέξουμε από τις ρυθμίσεις ΕΜDI > Αγορές Πωλήσεις > Παραστατικά > Ποσό εκπιπτόμενο την επιλογή ”Ναι” στα παραστατικά που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στις αναφορές εσόδων εξόδων.

Αν επιλέξουμε “Όχι ΦΠΑ” τότε συμπεριλαμβάνεται στις αναφορές με μηδενικό ΦΠΑ.
Στην περίπτωση επιλογής “ΌΧΙ” ή “ΌΧΙ ΦΠΑ” εμφανίζει αστεράκι στα έσοδα/έξοδα στις αντίστοιχες στήλες που εξαιρούνται.

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΦΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑ (. , # !)