Ρυθμίσεις -> Χειρισμός -> Παραστατικά

Εμφάνιση μόνο επιλεγμένων παραστατικών

Γράφουμε τους κωδικούς γραμμής παραστατικών που θέλουμε να εμφανίζονται. Για πολλά παραστατικά χωρίζουμε με κόμμα.