Όταν η EMDI “πετάει” I/O error είτε 71 είτε 1326, σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στο “Φάκελο συνημμένων” (Γενικές ρυθμίσεις), συνήθως γιατί έχει οριστεί κάποιος κοινόχρηστος σε άλλον υπολογιστή στο δίκτυο που δεν είναι προσβάσιμος, είτε λόγω προβλήματος στο δίκτυο είτε ρυθμίσεων σε έναν εκ των υπολογιστών.