Όταν η EMDI πετάει αυτό το error, δεν έχει πρόσβαση στο “Φάκελο συνημμένων” (Γενικές ρυθμίσεις), συνήθως γιατί έχει οριστεί κάποιος κοινόχρηστος σε άλλον υπολογιστή στο δίκτυο που δεν είναι προσβάσιμος, είτε λόγω προβλήματος στο δίκτυο είτε ρυθμίσεων σε έναν εκ των υπολογιστών.