Τα στοιχεία για την αδειοδότηση, τις φόρμες και το σχεδιασμό παραστατικών τα ορίζουμε στις ρυθμίσεις της EMDI.

Στις γενικές ρυθμίσεις, στα στοιχεία επιχείρησης συμπληρώνουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εταιρία μας.