Το αρχείο product.htm βρίσκεται στον αρχικό φάκελο της EMDI (πχ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\).

Η εμφάνιση φωτογραφίας στην αποθήκη είναι μια απλή σελίδα με κώδικα html που μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεταβλητές:

 

#IM1,#IM2,#IM3,#IM4,#IM5,#IM6,#IM7,#IM8,#IM9 Φωτογραφίες
#CO1 Κωδικός
#CO2 Kωδικός αγοράς
#DES Περιγραφή
#PV1 Τιμή προ ΦΠΑ
#PP1 Τιμή με ΦΠΑ
#PV2 Τιμή αγοράς προ ΦΠΑ
#PP2 Τιμή αγοράς με ΦΠΑ
#URL Σύνδεσμος