Για παραστατικά και καρτελάκια

Το όνομα του εκτυπωτή σε χρήση με RDP μεταβάλεται, για παράδειγμα: Test printer (redirected 1), Test printer (redirected 2) κλπ. Σε αυτή τη περίπτωση γράφουμε το όνομα του εκτυπωτή μέχρι το σημείο που δεν αλλάζει και στο τέλος βάζουμε το σύμβολο *.

Παράδειγμα: Test printer (redirected*

Έτσι η EMDI ψάχνει εκτυπωτή που αρχίζει από “Test printer (redirected” και αγνοεί ουσιαστικά το νούμερο που ακολουθεί μετά το “redirected” και το οποίο αλλάζει κάθε φορά.

 

Για voucher

Σε αυτή τη περίπτωση βάζουμε δεξιά και αριστερά αγκύλες.

Παράδειγμα: [Test printer*redirected]