Για να γίνονται οι εκτυπώσεις σωστά πρέπει να ρυθμιστεί ο Internet Explorer:

Ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Ρύθμιση IExplorer.

Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται  τότε ανοίγεις τον Internet Explorer

Εκτύπωση->Διαμόρφωση σελίδας και  μηδένισε όλα τα περιθώρια.

Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται και πάλι:

Έναρξη->regedit

Αν δεν υπάρχει αυτό το κλειδί δοκίμασε αυτό: