Στα πεδία που υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης μπορείς να φτιάξεις συγκεκριμένη λίστα ανά πεδίο.

Για παράδειγμα στο πελατολόγιο όταν δημιουργείς ή επεξεργάζεσαι ένα πελάτη και θέλεις στο πεδίο Περιοχή να έχεις μια λίστα επιλογής π.χ. Καλλιθέα, Ταύρος, Ελληνικό τότε σε προηγούμενες καταχωρήσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις περιοχές βάζεις “-” πριν τη περιοχή:

-Καλλιθέα
-Ταύρος
-Ελληνικό

Το σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης, εφόσον υπάρχει έστω και μία καταχώρηση με “-“, δείχνει αποκλειστικά και μόνο αυτές τις καταχωρήσεις.