Για να προσθέσουμε έναν καινούριο τρόπο πληρωμής στην EMDI, πάμε Ρυθμίσεις–>(Αγορές/Πωλήσεις) Τρόποι Πληρωμής, ξεκλειδώνουμε από το λουκέτο, πατάμε προσθήκη + και συμπληρώνουμε:

στον τίτλο μια περιγραφή και στο εξοφλημένο ναι/όχι αναλόγως αν θέλουμε η EMDI να το εκλαμβάνει ως μετρητά/πίστωση (δεν αφήνει υπόλοιπο/αφήνει υπόλοιπο).

Στη σειρά μπορούμε αν θέλουμε να συμπληρώσουμε νούμερα, ανάλογα με ποια σειρά θέλουμε να εμφανίζονται στις Αγορές/πωλήσεις οι τρόποι πληρωμής, διαφορετικά πάνε με τον κωδικό γραμμής (ουσιαστικά με τη σειρά που καταχωρήθηκαν).

Για να διαγράψουμε έναν τρόπο πληρωμής, πατάμε το Διαγραφή – και αφού τελειώσουμε πατάμε Καταχώρηση.

*Προσοχή για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις πρέπει πάντα να κλείνουμε το παράθυρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα παράθυρα (πχ των αγορών/πωλήσεων) τα οποία ήταν ανοιχτά, για να εφαρμοστούν και σε αυτά.