Για την ρύθμιση της οθόνης πελάτη ALFA VFD-822 B θα χρειαστείτε τους drivers που θα βρείτε στο cd καθώς και ένα επιπλέον αρχείο για ρύθμιση της ελληνικής γλώσσα που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Τα βήματα έχουν ως εξής:

1. Εγκατάσταση του PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1160
2. Εγκατάσταση του DisplayLink USB Graphics Software for Windows 7.9 M7
3. Εγκατάσταση του ALFA VFD-822 B Utility
4. Στο παράθυρο που ανοίγει: