Για την ρύθμιση της οθόνης πελάτη θα χρειαστούμε έναν driver που θα βρείτε εδώ

Αφού τον αποσυμπιέσουμε θα κάνουμε τα εξής βήματα

1. Άνοιγμα CPDutility
2. Επιλέγουμε COM port (RS 232)
3. Επιλέγουμε Pole Display (no DIP SWITCH)
4. Επιλέγουμε Configuration
5. Επιλέγουμε Greek στο πεδίο Language Character Set Setting
6. Εφόσον έχουν γίνει οι ρυθμίσεις πατάμε Set All Options για να κάνουμε upload στην συσκευή