Πριν αρχίσουμε με τη παραμετροποίηση πρέπει να δημιουργηθεί λογαριασμός στο myDATA.

 

Για να αποστέλλονται τα παραστατικά με επιτυχία στο myDATA πρέπει να ρυθμιστούν τα κίτρινα πεδία στα αντίστοιχα παραστατικά.

Πρέπει να συμπληρωθούν μόνο στα παραστατικά που θέλουμε να αποστέλλονται στο myDATA.

Ο τύπος (εσόδων, εξόδων) στους ΦΠΑ έχει προτεραιότητα (1, 2). Αν δεν έχει συμπληρωθεί τότε ισχύει ο τύπος του παραστατικού (3).

Στο κωδικό παραστατικού (4) μπορούμε να βάλουμε 2 τιμές χωρισμένες με κόμμα (πχ. 1.1,1,2). Αυτό χρειάζεται στη περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε συνδυαστικά σε ένα παραστατικό πχ. τιμολόγιο και ενδοκοινοτικές (E3_561_005).

Στο τύπο εσόδων ή εξόδων myDATA μπορούμε να επιλέξουμε και συνδυασμούς χαρακτηρισμών, εξαιρέσεων, τελών, παρακρατούμενων φόρων και παραστατικών (για τα παραστατικά δεν υπάρχει επιλογή. Γράφουμε μετά το τελευταίο κόμμα).

Σημείωση

Αποστέλλονται μόνο οι γραμμές παραστατικών:
με τιμή<>0 και εμφάνιση τιμής “ναι/επιστροφή”
ή με τιμή x ποσότητα>0

 

Δυνατοί συνδυασμοί χαρακτηρισμών:

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/sindiasmoi_xaraktirismwn.xls

Τεχνικές προδιαγραφές:

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-01/myDATA%20API%20Documentation%20v1.0.2_official_erp.pdf

 

*Όταν έχουμε Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης επειδή είναι ουσιαστικά ίδια παραστατικά για το MYDATA θα πρέπει το ένα από τα δύο να μπει διαφορετική σειρά.

 

Αντιστοίχιση κρατήσεων μηχανικών