Πριν αρχίσουμε με τη παραμετροποίηση πρέπει να δημιουργηθεί λογαριασμός στο myDATA.

 

Για να αποστέλλονται τα παραστατικά με επιτυχία στο myDATA πρέπει να ρυθμιστούν τα κίτρινα πεδία στα αντίστοιχα παραστατικά.

Πρέπει να συμπληρωθούν μόνο στα παραστατικά που θέλουμε να αποστέλλονται στο myDATA.

Ο τύπος (εσόδων, εξόδων) στους ΦΠΑ έχει προτεραιότητα (1, 2). Αν δεν έχει συμπληρωθεί τότε ισχύει ο τύπος του παραστατικού (3).

Στο κωδικό παραστατικού (4) μπορούμε να βάλουμε 2 τιμές χωρισμένες με κόμμα (πχ. 1.1,1,2). Αυτό χρειάζεται στη περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε συνδυαστικά σε ένα παραστατικό πχ. τιμολόγιο και ενδοκοινοτικές (E3_561_005).

Στο τύπο εσόδων ή εξόδων myDATA μπορούμε να επιλέξουμε και συνδυασμούς χαρακτηρισμών, εξαιρέσεων, τελών, παρακρατούμενων φόρων και παραστατικών (για τα παραστατικά δεν υπάρχει επιλογή. Γράφουμε μετά το τελευταίο κόμμα).

Σημείωση

Αποστέλλονται μόνο οι γραμμές παραστατικών:
με τιμή<>0 και εμφάνιση τιμής “ναι/επιστροφή”
ή με τιμή x ποσότητα>0

 

Δυνατοί συνδυασμοί χαρακτηρισμών και τεχνικές προδιαγραφές:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis

 

*Όταν έχουμε Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης επειδή είναι ουσιαστικά ίδια παραστατικά για το MYDATA θα πρέπει το ένα από τα δύο να μπει διαφορετική σειρά.

Αντιστοίχιση πιστωτικών τιμολογίων Τρίτων Χωρών και Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

Αντιστοίχιση κρατήσεων μηχανικών

 

Αντιστοίχιση για άρθρο 45

 

Αντιστοίχιση για φόρο ανακύκλωσης

 

Αντιστοίχιση παρακρατήσεων και για άρθρο 22

 

Αντιστοίχιση για Εγγυοδοσία (άρθρο 19)

Αντιστοίχιση για Τιμολόγιο – Συμπληρωματικό παραστατικό (μόνο ΦΠΑ)

* Θα πρέπει στις Ρυθμίσεις->Παραστατικά στο αντίστοιχο παραστατικό να έχει οριστεί, στη στήλη Εμφάνιση τιμών, “Μόνο ΦΠΑ”.

 

Αντιστοίχιση για Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής ΦΠΑ (μόνο ΦΠΑ)

 

Αντιστοίχιση για Ενοίκιο

 

Μπορεί να ρυθμιστεί και με τα ακόλουθα: category1_5 – 8.1 – E3_562

 

Αντιστοίχιση για Τιμολόγιο Πάγιο

 

Αντιστοίχιση για Τιμολόγιο Ανόργανων Εσόδων

 

Αυτόματη αποστολή σε myDATA

 

Αντιστοίχιση για Δελτίο Αποστολής

** ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΦΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑ (. , # !)