Ρύθμιση αποστολών

Εδώ ρυθμίζουμε το email από το οποίο θα στέλνουμε μηνύματα. Υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τους μεγαλύτερους παρόχους.
Αν έχουμε δικό μας διακομιστή χρησιμοποιούμε την επιλογή Pop.

Κωδικοσειρά

Μπορούμε να διαλέξουμε με ποια κωδικοσειρά θα αποστέλλονται τα email
8Bit
Base64                           προεπιλογή

Ασφάλεια

Αυτή η επιλογή εξαρτάται από το τι υποστηρίζει ο κάθε πάροχος.

NoTLSSupport             προεπιλογή για pop
UseImplicitTLS
UseRequireTLS            προεπιλογή για τους υπόλοιπους παρόχους
UseExplicitTLS