Ρύθμιση αποστολών

Εδώ ρυθμίζουμε το email από το οποίο θα στέλνουμε μηνύματα. Υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τους μεγαλύτερους παρόχους.
Αν έχουμε δικό μας διακομιστή χρησιμοποιούμε την επιλογή Pop.

Κωδικοσειρά

Μπορούμε να διαλέξουμε με ποια κωδικοσειρά θα αποστέλλονται τα email
8Bit
Base64                           προεπιλογή

Ασφάλεια

Αυτή η επιλογή εξαρτάται από το τι υποστηρίζει ο κάθε πάροχος.

NoTLSSupport             προεπιλογή για pop
UseImplicitTLS            χρησιμοποιείται συνήθως όταν γίνεται σύνδεση με SSL και θύρα 465
UseRequireTLS            προεπιλογή για τους υπόλοιπους παρόχους
UseExplicitTLS

 

Στο πεδίο “Εμφανιζόμενο email” μπορούμε εκτός από το email που θέλουμε να εμφανίζεται σε αυτόν που το παραλαμβάνει, να εμφανίζεται και ένα όνομα.
Αυτό γίνεται βάζοντας το email ανάμεσα στα σύμβολα “<” και “>”.

Παράδειγμα:

 

Ταυτοποίηση για Gmail

Σε περίπτωση χρήσης του gmail μέσω του cloud τότε πρέπει να γίνει login πρώτα στον αντίστοιχο server