Ρύθμιση της ενσωματωμένης οθόνης πελάτη στα μοντέλα Ba63 Ba64 της Wincor Nixdorf (BA64_Operating_Manual_english.pdf)

1. Εγκαθιστούμε το spos.exe ή ενεργοποιούμε την επιλογή σύνδεση με συσκευές RS232 από τις επιλογές κατά την εγκατάσταση της EMDI.

2. Ρυθμίζουμε το αρχείο sposbridge.ini ακριβώς όπως παρακάτω:

3. Δίνουμε δικαιώματα EVERYONE στο φάκελο της EMDI, μέσα στον οποίο βρίσκεται εξάλλου και το spos.exe και το sposbridge.ini.

 

Ρύθμιση Ελληνικών

Για να ορίσεις τους Ελληνικούς χαρακτήρες εκτελείς την εντολή (σε δεκαδικά):

ή