Στα παραστατικά που ο Α.Φ.Μ είναι υποχρεωτικός , όπως τα παραστατικά Εσόδων / Εξόδων ειναι υποχρεωτικός ο ΑΦΜ.

Λιανικής δεν είναι υποχρεωτικό.

αυτό ορίζεται σε κάθε παραστατικό από τις ρυθμίσεις EMDI στο πεδίο συγκεντρωτικές

ρυθμίσεις EMDI -> Παραστατικά -> Αγορές/Πωλήσεις στο πεδίο Συγκεντρωτικές.