Κάθε φορά που εκδίδεται ή αποθηκεύεται ένα παραστατικό υπάρχει δυνατότητα να εκτελείται κώδικας SQL.

Αυτός ορίζεται στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

 

Οι μεταβλητές που στέλνονται από την EMDI προς το κώδικα SQL:

:aa  Αριθμός γραμμής παραστατικού
:cd  Αριθμός γραμμής τύπου παραστατικού
:rd  Σχετικό παραστατικό
:pd  Γονικό παραστατικό
:cl  Αριθμός γραμμής πελάτη
:bl  Αριθμός γραμμής πελάτη παράδοσης
:as  Αριθμός γραμμής εντολέα
:re  Αριθμός γραμμής σχετικού παραστατικού

 

Το αποτέλεσμα μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε πεδίο προγραμματισθεί. Για το παραστατικό υπάρχει το πεδίο #CUS που χωρίζεται σε 5 μέρη με το σύμβολο |, #CU1, #CU2, #CU3, #CU4, #CU5.

Η EMDI δέχεται το περιεχόμενο από τις μεταβλητές και το ορίζει αντίστοιχα:

im_message -> Άνοιγμα ενημερωτικού μήνυματος
im_messagw -> Άνοιγμα προειδοποιητικού μήνυματος