Κάθε φορά που εκδίδεται ή αποθηκεύεται ένα παραστατικό υπάρχει δυνατότητα να εκτελείται κώδικας SQL.

Αυτός ορίζεται στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

Οι μεταβλητές που στέλνονται από την EMDI προς το κώδικα SQL:

:aa Αριθμός γραμμής παραστατικού “pvlhseis”.”Aa”
:cd Αριθμός γραμμής τύπου παραστατικού “eidhpar”.”Aa”
:rd Σχετικό παραστατικό “eidhpar”.”parallhlo”
:pd Γονικό παραστατικό “eidhpar”.”Koino”
:cl Αριθμός γραμμής πελάτη “pelatesAa” ή “pvlhseis”.”Kvdikospelath”
:bl Αριθμός γραμμής πελάτη παράδοσης “pvlhseis”.”Paradosh”
:as Αριθμός γραμμής εντολέα “pvlhseis”.”assignor”
:re Αριθμός γραμμής σχετικού παραστατικού “pvlhseis”.”Sxetiko”

 

Το αποτέλεσμα μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε πεδίο προγραμματισθεί. Για το παραστατικό υπάρχει το πεδίο #CUS που χωρίζεται σε 5 μέρη με το σύμβολο |, #CU1, #CU2, #CU3, #CU4, #CU5.

 

Η EMDI δέχεται το περιεχόμενο από τις μεταβλητές και το ορίζει αντίστοιχα:

im_documentseries -> Σειρά παραστατικού “pvlhseis”.”Seira”
im_related -> Σχετικά παραστατικά “pvlhseis”.”Sxetika”
im_notes -> Σημειώσεις “pvlhseis”.”Sxolio”
im_shippingaddress -> Τόπος αποστολής “pvlhseis”.”Apostolh”
im_loadingplace -> Τόπος φόρτωσης “pvlhseis”.”Fortvsh”
im_sign -> Υπογραφή “pvlhseis”.”ypografh”
im_devicessentlist -> Λίστα συσκευών που έχουν αποσταλεί τα παραστατικά “pvlhseis”.”devicessentlist”
im_custom -> Πεδίο γενικής χρήσης (Αν στο πέμπτο μέρος του περιέχεται ο κωδικός είδους που πατιέται στο εικονικό πληκτρολόγιο τότε αγνοείται) “pvlhseis”.”custom”
im_cust1 -> Πεδίο γενικής χρήσης 1
im_cust2 -> Πεδίο γενικής χρήσης 2
im_cust3 -> Πεδίο γενικής χρήσης 3
im_cust4 -> Πεδίο γενικής χρήσης 4
im_cust5 -> Πεδίο γενικής χρήσης 5

im_message -> Άνοιγμα ενημερωτικού μήνυματος
im_messagw -> Άνοιγμα προειδοποιητικού μήνυματος