Η εγκατάσταση της EMDI σε τερματικό με τη firebird 3 δεν απαιτεί πια εγκατάστασή της.  Μπορούμε να διαλέξουμε βάση δεδομένων embed ώστε να ενεργοποιήσουμε και τη δυνατότητα συμπίεσης των δεδομένων που διακινούνται μέσω δικτύου.
Ανοίγουμε το αρχείο firebird.conf που βρίσκεται στο φάκελο της emdi και προσθέτουμε τη γραμμή (ή την αλλάζουμε):

Τα αρχεία που απαιτούνται για να λειτουργήσει η firebird 3 είναι:

fbclient.dll
firebird.conf
zlib1.dll