Αφού γίνει η εγκατάσταση του driver για αναγνώριση της usb σε com (VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe), ανοίγετε το πρόγραμμα της ταμειακής (NormaUtil.exe) και κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Επιλέγετε την κατάλληλη port:

Επιλέγετε τον data folder (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_norma):

Στην EMDI –> Ρυθμίσεις ορίζετε η εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής να γίνεται σε αρχείο και η διαδρομή να είναι κάτι σαν
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_norma.txt

Το αρχείο form_norma.txt μέσα στο forms θα πρέπει να είναι το εξής:

Όταν όλα είναι έτοιμα στο πρόγραμμα της ταμειακής θα έχετε την παρακάτω εικόνα: