1. Παρατίθεται το αρχείο ρυθμίσεων του DPS Neon Fiscal Driver:

2. Τονίζεται πως η φόρμα RECEIPT_STATIC.TXT της EMDI, πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα στον κεντρικό φάκελο C:\DPS_NEON_FISCAL και ορισμένη με εκτύπωση ΑΡΧΕΙΟ στα αντίστοιχα παραστατικά λιανικής (Απόδειξη Λιανικής, Απόδειξη Επιστροφής).

3. Η φόρμα εξόδου RECEIPT_STATIC.TXT πρέπει να είναι ορισμένη στο φάκελο RECEIPT_STATIC του κεντρικού φακέλου C:\DPS_NEON_FISCAL, ώστε το πρόγραμμα της ταμειακής να την διαβάζει σωστά και να μπορεί να εκδώσει την απόδειξη.

4. Τέλος ορίζουμε το κωδικό ταμειακής (συνήθως τμήμα) στις ρυθμίσεις

Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τις φόρμες εδώ