Για να δούμε τις ρυθμίσεις του price checker συμβουλευόμαστε το manual της elzab. Αν το τοπικό μας δίκτυο είναι μορφής 192.168.2.x τότε ορίζουμε στο price checker μία ip σε αυτό το εύρος πχ. 192.168.2.112

Ανοίγουμε τη σελίδα σε ένα browser και oρίζουμε την IP του server (του μηχανήματος που τρέχει το πρόγραμμα ενημέρωσης τιμών).

  1. Η IP του price checker
  2. Πύλη του δικτύου που θα συνδεθεί
  3. Η IP του pc που τρέχει το πρόγραμμα (elzabpricechecker tool) που συνδέεται με την EMDI

Κατεβάζουμε το elzabpricechecker tool:

https://www.sbzsystems.com/download/elzabpricechecker.zip

και το σετάρουμε να ανοίγει αυτόματα κατά το άνοιγμα των windows (Πατάμε [Win]+[R], εκτελούμε την εντολή shell:startup και φτιάχνουμε μια συντόμευση σε αυτόν τον φάκελο που θα ανοίξει).

Το μόνο που ρυθμίζουμε είναι η IP του price checker.

 

Στο server ενεργοποιούμε στην EMDI την επικοινωνία μέσω http και ορίζουμε τη θύρα που επιθυμούμε:

Επίσης ορίζουμε να ανοίγει αυτόματα κατά το άνοιγμα των windows το αρχείο tcpdevices.exe

Ερώτημα αναζήτησης

Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε το query που αναζητεί τα ήδη στη βάση δεδομένων της EMDI επεξεργάζοντας το αρχείο query.sql. Να σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας + στο query πρέπει να αλλάξει σε %2b. Στη δεύτερη γραμμή γράφουμε το λεκτικό για τα barcode που δεν υπάρχουν.

Παράδειγμα

 

Σύνδεση ασύρματου price checker με access point

Συνδέουμε το access point στο τοπικό δίκτυο

Ορίζουμε επίσης μια ip στο δίκτυό μας στο access point πχ 192.168.2.111

Ρύθμιση του ασύρματου δικτύου στο access point ώστε να συνδεθεί με το price checker

Ρύθμιση της ασφάλειας του ασύρματου δικτύου στο access point ώστε να συνδεθεί με το price checker

Απενεργοποίηση αυτόματης απόδοσης ip στο access point