Η EMDI Εμπορική Διαχείριση συνδέεται άψογα με τους θερμικούς εκτυπωτές Zebra και υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση barcode και voucher σε αυτούς με φόρμα που σχεδιάζεται εύκολα μέσα από το πρόγραμμα ZDesigner.

 

Για να δημιουργήσουμε μία νέα ετικέτα για barcode ανοίγουμε το πρόγραμμα ZDesigner και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το εξής:

Στην συνέχεια επιλέγουμε το μοντέλο του εκτυπωτή που διαθέτουμε όπως φαίνεται και παρακάτω.

Στο επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε τον αυτόματο καθορισμό με βάση την ετικέτα, ώστε να προσαρμοστεί η εκτύπωση στις διαστάσεις της εκάστοτε ετικέτας.

Τέλος επιλέγουμε τον προσανατολισμό του χαρτιού (οριζόντια ή κάθετα) και καθορίζουμε τις ακριβείς διαστάσεις της ετικέτας για να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό της.

 

Έχοντας ολοκληρώσει τις αρχικές ρυθμίσεις ξεκινάμε τον σχεδιασμό της φόρμας της ετικέτας barcode δημιουργώντας ένα νέο αρχείο, πατώντας: Αρχείο –> Νέο, στο πρόγραμμα ZDesigner.

Έπειτα επιλέγουμε την εισαγωγή barcode και κειμένου στην φόρμα.

Έχοντας επιλέξει Σταθερό Bar Code και κλικάροντας πάνω στην φόρμα ανοίγει το παράθυρο για την εισαγωγή του κωδικού του barcode και την επιλογή της κωδικοποίησης αυτού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τέλος διαμορφώνουμε την φόρμα όπως επιθυμούμε και την αποθηκεύουμε πριν το κλείσμο.