Παραμετροποίηση συστήματος επιβράβευσης πελατών (loyalty card)

Αρχικά ενεργοποιούμε την επιβράβευση στις Ρυθμίσεις–>Αγορές/Πωλήσεις–>Επιβράβευση πελατών (τσεκάρουμε το κουτάκι).

Άλλο ένα βήμα πριν ξεκινήσουμε: πρέπει στο πελάτη λιανικής να τσεκαριστεί η εξαίρεση επιβράβευσης, στη καρτέλα του–>Άλλες πληροφορίες (ξεκλειδώνοντας).

 

Η επιβράβευση πελατών γίνεται με 2 τρόπους:

 1. Με πόντους


  – Το είδος πόντων (στο παραπάνω παράδειγμα/εικόνα με κωδικό LOY και περιγραφή ΠΟΝΤΟΙ) πάντα είναι 1 πόντος.
  – Στο συνολικό ποσό της αγοράς ο πελάτης κερδίζει πόντους με βάση το ποσό που βάζουμε στη τιμή πώλησης του είδους πόντων. Αν για παράδειγμα βάλουμε 5 ευρώ, κάθε 5 ευρώ αγοράς είναι 1 πόντος.
  – Στο είδος πόντων (LOY) και στο είδος εξαργύρωσης (LOYPAY) δεν πρέπει να ορισθεί ΦΠΑ.
  – Το πεδίο ορίου και πόντων στο είδος εξαργύρωσης (LOYPAY) είναι ο αριθμός πόντων που μας βγαίνει η υπενθύμιση ότι ο πελάτης δικαιούται επιβράβευση. Χρησιμοποιείται πάντα του πρώτου είδους εξαργύρωσης.
  – Το πεδίο ορίου και πόντων στο είδος πόντων είναι οι προκαθορισμένοι πόντοι του είδους και έχουν πάντα προτεραιότητα. Αν βάλουμε 0, το προϊόν δεν δίνει πόντους.
  – Το είδος πόντων (LOY) πρέπει πάντα να είναι πρόσθετο για να μην φαίνεται η ποσότητά του στην έκδοση του παραστατικού.
  – Να σημειωθεί ότι οι πόντοι είναι λιγότεροι από αυτό που φαίνεται στο συνολικό ποσό  δια το ποσό υπολογισμού, γιατί υπολογίζονται στην αξία με ΦΠΑ.
  – Αν εξαιρεθούν τα είδη με έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον εμφανίζεται ποσοστό και όχι διαφορετική τιμή.
  – Για να εξαιρεθεί είδος από την επιβράβευση πρέπει στο πεδίο πόντων να γράψουμε 0.

 2. Με αξία

  – Το είδος πόντων (στο παραπάνω παράδειγμα/εικόνα με κωδικό LOY και περιγραφή ΠΟΝΤΟΙ) πάντα είναι 1 ευρώ.
  – Στο συνολικό ποσό της αγοράς ο πελάτης κερδίζει χρήματα με βάση το ποσό που βάζουμε στο είδος πόντων. Αν για παράδειγμα βάλουμε στη τιμή πώλησης 0.20 ευρώ, κάθε 1 ευρώ είναι 0,20 ευρώ επιβράβευσης.
  – Στο είδος πόντων (LOY) και στο είδος εξαργύρωσης (LOYPAY) επιτρέπεται ο ορισμός ΦΠΑ.
  – Το πεδίο ορίου και πόντων στο είδος εξαργύρωσης (LOYPAY) είναι η αξία που μας βγαίνει η υπενθύμιση ότι ο πελάτης δικαιούται επιβράβευση. Χρησιμοποιείται πάντα του πρώτου είδους εξαργύρωσης.
  – Το πεδίο ορίου και πόντων στο είδος πόντων είναι η προκαθορισμένη αξία επιβράβευσης του είδους και έχει πάντα προτεραιότητα. Αν βάλουμε 0, το προϊόν δεν δίνει επιβράβευση σε αξία.
  – Το είδος εξαργύρωσης (LOYPAY) πρέπει πάντα να είναι πρόσθετο για να μην φαίνεται η ποσότητά του στην έκδοση του παραστατικού.
  – Αν εξαιρεθούν τα είδη με έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον εμφανίζεται ποσοστό και όχι διαφορετική τιμή.
  – Για να εξαιρεθεί είδος από την επιβράβευση πρέπει στο πεδίο πόντων να γράψουμε 0.

Ρυθμίσεις επιβράβευσης πελατών

Για να λειτουργήσει η συλλογή πόντων πρέπει να επιλεγούν τα παραστατικά έκδοσης και επιστροφής (όλα τα παραστατικά που δίνουν πόντους ουσιαστικά), ο αριθμός παραστατικού πόντων (LOYALTIES), το προσαρμοσμένο πεδίο ορίου και πόντων (Ρυθμίσεις –> Αποθήκη –> Προσαρμοσμένα πεδία) και οι κωδικοί είδους πόντων και είδους εξαργύρωσης (συνήθως LOY και LOYPAY).

Για να φαίνεται διαφορετική περιγραφή κατά την έκδοση παραστατικού όταν γίνεται εξαργύρωση, στο είδος εξαργύρωσης μπορούμε να βάλουμε περισσότερα από ένα, χωρισμένα με κόμμα και μέσα σε μονά εισαγωγικά.

Στο είδος εξαργύρωσης (LOYPAY) πρέπει να ορίσουμε το πεδίο πόντων, το οποίο είναι αυτό που ορίζει στους πόσους πόντους “Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΩΡΟ”.

Τέλος πρέπει να μην ξεχάσουμε να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία, τσεκάροντας “Ενεργοποίηση”.

Προσοχή! Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τις μικτές αξίες (με ΦΠΑ). Στους πόντους με αξία μπαίνει ο ΦΠΑ που έχουμε ορίσει στο είδος πόντων.

Επεξήγηση επιβράβευσης πελατών

Στο παραστατικό πόντων (στο παράδειγμά μας με κωδικό γραμμής 57) αποθηκεύονται οι πόντοι του πελάτη που γίνεται η πώληση.

Δημιουργείται ταυτόχρονα με τη πώληση ένα παραστατικό που περιέχει ένα είδος με ποσότητα ή αξία ανάλογη της πώλησης βάσει ρυθμίσεων. Όταν γίνεται επιστροφή ή ακύρωση τότε οι τιμές είναι αρνητικές.

Για την εξαργύρωση υπάρχει το είδος εξαργύρωσης (στο παράδειγμα με κωδικό είδους LOYPAY). Όταν το συμπεριλαμβάνουμε σε παραστατικό, η ποσότητά του (η οποία φαίνεται θετική) αφαιρείται από το σύνολο των πόντων, στη περίπτωση που έχουμε επιλέξει επιβράβευση με πόντους. Στη περίπτωση επιβράβευσης με αξία συμπληρώνουμε και τη τιμή πώλησης και το ΦΠΑ.

Επιλέγοντας “Στα πλήκτρα” Ναι, ενεργοποιούμε στις πωλήσεις, πατώντας στο προϊόν πόντων (LOY) από τα κουμπιά, να εμφανίζονται πλήκτρα με το προϊόν εξαργύρωσης (LOYPAY) αντίστοιχα με αυτά που φτιάξαμε στα συνδεδεμένα του LOY. Έτσι στο παράδειγμα παραπάνω, θα έχουν δημιουργηθεί 3 πλήκτρα για αυτόματη εξαργύρωση 500, 150 και 300 πόντων αντίστοιχα.

Αν θέλουμε να έχουμε διαφορετικό ποσό επιβράβευσης ανάλογα με του πόντους που εξαργυρώνει ο πελάτης (πχ όταν εξαργυρώνει 500 να έχει μεγαλύτερη έκπτωση από ότι αν εξαργυρώσει 100), μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά είδη εξαργύρωσης (LOYPAY2,LOYPAY3 κλπ) με διαφορετική τιμή και αντίστοιχα να τα συνδυάσουμε στο LOYPAY καθώς και στις ρυθμίσεις (Επιβράβευση πελατών–>εξαργύρωσης:’LOYPAY’,’LOYPAY2′,’LOYPAY3′ κλπ).

Τέλος, να σημειωθεί ότι υπάρχει αναλυτική αναφορά επιβραβεύσεων ανά πελάτη στα έσοδα/έξοδα/αναφορές->αναφορές->18.Loyalties ανά πελάτη.

Προσοχή!! Τα προϊόντα εξαργύρωσης (LOYPAY) αλλά και των πόντων (LOY) πρέπει να έχουν ορισμένη κατηγορία. Επίσης, υπάρχει περίπτωση (συνήθως σε cloud) όταν πηγαίνει στην τιμολόγηση να “χτυπάει ” μήνυμα λάθους για την βάση και το προσαρμοσμένο πεδίο που φτιάξαμε ,τότε πρέπει να πάμε στο φάκελο του προγράμματος και να σβήσουμε τον φάκελο personal.