Η EMDI δίνει τη δυνατότητα η εκτέλεση/πραγματοποίση παραγγελιών να γίνεται ταυτόχρονα με τη χρήση των πωλήσεων χωρίς να επηρεάζεται κανένας από τους 2 χρήστες.

Δημιουργούμε μια συντόμευση:

και εκτελούμε.

Οι πωλήσεις ανοίγουν και ελαχιστοποιούνται για αναμονή σήματος από το σειριακό αναγνώστη.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του αναγνώστη με τις πωλήσεις που τρέχουν κανονικά. Για να ενεργοποιήσεις αυτή τη λειτουργία: Ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Ιδιότητες γραμμών παραστατικού->SPOS barcode scanner.

Σημείωση:
Για να λειτουργήσει ο σειριακός σαρωτής πρέπει να εγκαταστήσεις και να παραμετροποιήσεις τον SPOS driver, ο οποίος περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση της EMDI.