Όλες οι ρυθμίσεις στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων ή σε αρχεία κειμένου στο φάκελο personal.

Οι τοπικές ρυθμίσεις είναι προκαθορισμένες και ορίζονται στις Ρυθμίσεις -> Γενικές ρυθμίσεις -> Αρχεία ρυθμίσεων τοπικά.

 

Εξαίρεση ρυθμίσεων από την τοπική αποθήκευση. Οι παρακάτω ρυθμίσεις αποθηκεύονται πάντα στη βάση δεδομένων ώστε να είναι πάντα κοινές μεταξύ των τερματικών:

Πελάτες/συνεργάτες

Δέσμευση προθέματος κωδικού
Αρίθμηση βάσει σχέσης
εξαιρωντας τους κωδικούς

Αποθήκη/υπηρεσίες

Ποσότητα εκτός παρατικών
Είδη εκτός αρίθμησης, διαθεσιμότητας
Αρίθμηση βάσει υποκατηγοριας

Αγορές/Πωλήσεις

Αντιγραφή και υπόλοιπα -> Κωδικός γραμμής παραστατικού

Επικοινωνία συντήρηση

Μοναδικό ID βάσης