Η EMDI υποστηρίζει μια μεγάλη γκάμα από ζυγούς και οθόνες ταμείου που λειτουργούν με το πρωτόκολλο επικοινωνίας OPOS (OLE for Retail POS).

 

Κατέβασε απο εδώ το πρόγραμμα σύνδεσής:

https://www.sbzsystems.com/download/opos.exe

και μετακίνησέ το στο κύριο φάκελο της EMDI, π.χ.:

C:\Program Files\SBZ systems\EMDI\

Για να ρυθμίσεις τον οδηγό άνοιξε το αρχείο oposbridge.ini (C:\Program Files\SBZ systems\EMDI\oposbridge.ini)

Η ενότητα Display περιλαμβάνει 5 μεταβλητές (ad1..ad5) που γράφεις διαφημιστικά κείμενα για την οθόνη του ταμείου και ένα κείμενο καλωσορίσματος, το maintext.

Στην ενότητα Main ορίζουμε το όνομα που έχει δοθεί στη συσκευή από το πρωτόκολλο (συνήθως μέσα από τη registry)