Επιλέγουμε τις πωλήσεις πατώντας το κόκκινο εικονίδιο

Επιλέγουμε το τύπο παραστατικού, ορίζουμε ημερομηνία, τρόπο πληρωμής. Μπορούμε να προσθέσουμε τα προΙόντα με τις ποσότητες και τιμές που επιθυμούμε πατώντας το κουμπί +

Αν πατήσουμε το + 2 φορές τότε ανοίγει η οθόνη επιλογής ειδών. Έτσι εύκολα, χωρίς να χρειαστεί πληκτρολόγηση, επιλέγουμε τα είδη του παραστατικού.

Επιστρέφοντας βλέπουμε το παραστατικό και στο κάτω μέρος το σύνολό του

Επιλέγουμε πελάτη πατώντας το μεγενθυτικό φακό στην επωνυμία

Τέλος πατάμε αποθήκευση

Τέλος επιλέγουμε αν θέλουμε εκτύπωση