Ενδειξη ώρας στις ενοικιάσεις.
Αφαίρεση της υπηρεσίας «sbzads» κατά την εγκατάσταση.