Ενδειξη ώρας στις ενοικιάσεις.
Αφαίρεση της υπηρεσίας “sbzads” κατά την εγκατάσταση.