Βελτιώσεις όσο αφορά την εμφάνιση και τη χρηστικότητα