Προσθήκη φωτογραφίας στο υλικό.
Δυνατότητα απενεργοποίησης στατιστικών πελάτη για βελτίωση ταχύτητας σε παλιούς υπολογιστές.
Διόρθωση σφάλματος στις προτεινόμενες όταν δεν υπάρχουν παλαιότερες ενοικιάσεις.
Νέο προαιρετικό πρόσθετο για επιλογή ταινιών από οθόνη αφής.
Υπολογισμός κίνησης πελάτη βάσει ορισμένου αριθμού ημερών.
Υπολογισμός προτεινόμενων ταινιών βάσει ορισμένου αριθμού ημερών.
Σύνδεση με συγκεκριμένες ταμειακές μηχανές.
Επιλογή ερώτησης ή μη για εκτύπωση απόδειξης.
Επιλογή συντελεστή Φ.Π.Α.
Επαναφορά θέσης και μεγέθους παραθύρων.
Επιλογές με δεξί κλικ (έίχαν εξαφανιστεί από την έκδοση 3.1)