– Μετάφραση τίτλων μυνημάτων στα Ελληνικά
– Αναθεώρηση συστήματος ελέγχου άδειας
– Διορθώσεις που αφορούν συμβατότητα με τα windows 7, όπως η σωστή εμφάνιση τίτλων των εσωτερικών παραθύρων και το νόμισμα
– Μετά την είσοδο στις «Ενοικιάσεις/Επιστροφές» τώρα το υπόλοιπο είναι μηδέν και λίστα ταινιών κενή
– Δυνατότητα αλλαγής νομίσματος
– Στο παράθυρο «είσπραξη/χρέωση» αφαιρέθηκε το διπλό σύμβολο νομίσματος
– Προστέθηκε σύστημα πληροφόρησης ανανεώσεων και καινούργιων εκδόσεων μέσω internet, βασισμένο στην άδεια και στην τρέχουσα έκδοση