Εδώ καταχωρείς τις ενοικιάσεις/επιστροφές/κρατήσεις των πελατών.

 

Στο πεδίο «ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ» γράφεις το κωδικό του πελάτη που θέλει να νοικιάσει/επιστρέψει/κρατήσει ταινία. Αν δε ξέρει το κωδικό του μπορείς να τον βρεις γράφοντας στο πεδίο «ΠΕΛΑΤΗΣ» κάποιο άλλο στοιχείο του ή μέρος αυτού, π.χ. τα πρώτα νούμερα του τηλεφώνου του σε συνδιασμό με τα πρώτα γράμματα του ονόματός του: 8883 κωσ. Επίσης μπορείς να πατήσεις το γκρι κουτάκι δίπλα, και θα ανοίξει το «ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Αφού μπει ο κωδικός του πελάτη αυτόματα εμφανίζονται οι ταινίες που έχει νοικιάσει.

 

Οι «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ» έχει 5 υποοθόνες:

 

1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

4. ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ