Το videoclient είναι ένα πρόσθετο του videoMAN που διατίθεται δωρεάν από την έκδοση 3.5.
Δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ταινιών, παιχνιδιών κλπ. από οθόνη αφής.

Ρυθμίσεις:
Κάνε edit το αρχείο settings.ini που βρίσκεται στο κατάλογο c:\program files\sbz systems\videoman

στο σημείο:

 

Για να τερματίσεις την εφαρμογή videoclient πατάς alt+ESC