Το videoclient είναι ένα πρόσθετο του videoMAN.
Δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ταινιών, παιχνιδιών κλπ. από οθόνη αφής.

Ρυθμίσεις:
Κάνε edit το αρχείο settings.ini που βρίσκεται στο κατάλογο c:\program files\sbz systems\videoman
στο σημείο:
[client]
image=     είναι η εικόνα που χρησιμοποιείται στη κορυφή για διαφημιστικούς σκοπούς
items=16   αριθμός ταινιών ανά σελίδα
products=8 αριθμός ταινιών ανά σειρά
period=8   αριθμός κουμπιών περιόδου ενοικίασης  (ημερήσια, εβδοαμδιαία κλπ.)
type=8     αριθμός κουμπιών τύπου μέσου (dvd, games κλπ.)
genre=8    αριθμός κουμπιών είδους ταινίας (θρίλερ, περιπέτεια κλπ.)

Για να τερματίσεις την εφαρμογή videoclient πατάς alt+ESC