Παρεμβαίνοντας στο αρχείο /forms/settings.ini και αλλάζοντας τη παράμετρο:
{codecitation}
[default]
currency=$
{/codecitation}

μπορείς να αλλάξεις το σύμβολο του νομίσματος.