Η απόλυτα χρήσιμη λειτουργία για websites & e-shops

Η δυνατότητα callback για διασύνδεση με όλα τα e-shops, δίνει στον επισκέπτη-πελάτη του e-shop τη δυνατότητα να καταχωρήσει τον αριθμό τηλεφώνου του, ώστε να δεχτεί κλήση αυτόματα από το τηλεφωνικό σου κέντρο.

Η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όλα τα e-shops και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο επισκέπτης-πελάτης του e-shop δεν επιθυμεί να χρεωθεί για την κλήση ή διστάσει να την πραγματοποιήσει λόγω κόστους.

Εγκαθιστώντας το module CALLBACK, ο ιδιοκτήτης του e-shop διασφαλίζει ότι δεν θα χάσει επισκέπτες-πελάτες οι οποίοι διστάζουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το e-shop λόγω χρέωσης.