Όταν κατά την εκτύπωση παραστατικού λαμβάνουμε  “there was an internal error, and internet explorer is unable to print this document”, απεγκαθιστούμε τον εκτυπωτή, κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή και ξαναεγκαθιστούμε τον εκτυπωτή από την αρχή.