Πωλήσεις
– Αποθήκευση αλλαγών σε παλιά παραστατικά
– Εύρεση στοιχείων πελάτη/προμηθευτή μέσω internet βάσει ΑΦΜ
– Βελτιστοποίηση συστήματος υπολογισμού υπολοίπων πελατών/διαθεσιμοτήτων αποθήκης
– Υπολογισμός εκπτώσεων/επιβαρύνσεων βάσει πελάτη/είδους
– Βελτίωση: Κατά την καταχώρηση νέου πελάτη γίνεται αυτόματη ανίχνευση για το αν το πεδίο αναζήτησης είναι τηλέφωνο, κινητό, επωνυμία ή ΑΦΜ, για ταχύτερη καταχώρηση
– Πολυγλωσσική υποστήριξη παραστατικών
– Σύστημα μαζικής εισαγωγής ειδών με αυτόματη καταχώρηση στην αποθήκη και αυτόματη δημιουργία παραστατικού
– Άμεση εμφάνιση παραστατικών είδους
– Άμεση ανάλυση ΦΠΑ και κερδοφορίας βάσει παραστατικών αγορών/πωλήσεων
– Κατά την καταχώρηση ειδών αντιγραφή σε όλες τις γραμμές της επιλεγμένης στήλης
– Υποστήριξη UTF-8
– Δυνατότητα υπενθύμισης σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο σκοπός διακίνησης

Πελάτες
– Βελτιστοποίηση τιμοκαταλόγων
– Εύρεση στοιχείων πελάτη/προμηθευτή μέσω internet βάσει ΑΦΜ
– Υποστήριξη UTF-8
– Άμεση αποστολή SMS
– Άμεση αποστολή email χωρίς να χρειάζεται πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή (όπως π.χ. outlook, thunderbird κλπ.)
– Δυνατότητα επιλογής ταμείου στα παραστατικά του πελάτη/συνεργάτη
– Βελτίωση στο σύστημα εισαγωγής πελατών/προμηθευτών από άλλα προγράμματα
– Δυνατότητα μαζικής μεταβολής πελατών/προμηθευτών από εξωτερικό αρχείο κειμένου
– Βελτίωση εκτυπώσεων
– Κατάργηση επιλογής περιόδου υπολοίπων

Αποθήκη
– Βελτίωση στο σύστημα εισαγωγής αποθήκης από άλλα προγράμματα
– Δυνατότητα μαζικής μεταβολής ειδών από εξωτερικό αρχείο κειμένου (π.χ. μαζική μεταβολή τιμών από τιμοκατάλογο σε excel)
– Εμφάνιση όλων των ειδών, ειδών που έχουν δημιουργηθεί παραστατικά και ειδών που δεν έχουν παραστατικά
– Βελτίωση στο σύστημα υπολογισμού διαθεσιμοτήτων
– Τώρα υπάρχει επιλογή για το αν οι κωδικοί θα είναι μοναδικοί
– Απεριόριστες τιμές είδους με τη χρήση τιμοκαταλόγων
– 5 νέα μεταβλητά πεδία
– Τα παραστατικά είδους εμφανίζονται όλα μαζί
– Κατάργηση επιλογής περιόδου διαθεσιμότητας
– Υποστήριξη UTF-8
– Άμεση αποστολή SMS
– Άμεση αποστολή email χωρίς να χρειάζεται πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή (όπως π.χ. outlook, thunderbird κλπ.)
– Βελτίωση εκτυπώσεων