Πωλήσεις
– Αυτόματος ορισμός τρόπου πληρωμής. Διόρθωση: Όταν εισερχόμενα και γίνεται καταχώρηση παραστατικού, αλλάζει ο τρόπος πληρωμής. Όταν είναι προεπιλεγμένος γενικά και ας έχει οριστεί στο πελάτη. Συμβαίνει μετά τη καταχώρηση ενός σωστού παραστατικού.
– Πελάτης από πωλήσεις. Διόρθωση: Όταν ανοίγεις δεν πάει παραστατικά.
– Αναζήτηση προϊόντος. Στα εισερχόμενα ψάχνει και τα ανενεργά.
– Επεξεργασία ημερομηνίας λήξης. Στη γραμμή παραστατικού όταν αλλάζουν οι μήνες έκλεινε το παράθυρο.
– Ημερομηνία παράδοσης. Κοινή μορφοποίηση με την ημερομηνία λήξης
– Παρτίδες. Διορθώσεις: Δεν διαγράφονται οι συσχετισμοί στις παρτίδες. Μια γραμμή ανά παρτίδα. Όταν μπαίνει ποσότητα παρτίδας χωρίς να επιλεγεί παρτίδα τότε να επιλέγονται αυτόματα τα πιο παλιά.
– Διόρθωση εκτύπωσης ΦΠΑ. #FP1#FP1 #FP2.. Στην εκτύπωση παραστατικού εκτυπώνονται με τη σειρά τα πρώτα ΦΠΑ που περιλαμβάνονται σε κάθε παραστατικό.
– Νέα λειτουργία. Εκπτωσεις στο POS.