Πωλήσεις
– Ενημέρωση όταν δεν υπάρχει είδος και επιλογή Ναι για να συνεχίσεις.
– Αλλαγή τιμοκαταλόγου χειροκίνητα.
– Επαναφορά συστήματος ανίχνευσης πολλαπλών γραμμών στις φόρμες παραστατικών.

Πελάτες
– Ευκολότερη προσθήκη υποκαταστήματος. Τώρα τα βασικά στοιχεία αντιγράφονται.

Αποθήκη
– Επιλογή υποκατηγοριών πατώντας τα πρώτα γράμματα.
– Εκτύπωση διαφορετικών barcode προϊόντων σε 1 σελίδα.
Μαζική εκτύπωση διαφορετικών barcode προϊόντων μέσω φόρμας EPL.

Έσοδα/Έξοδα

Ραντεβού

Γέφυρα

Εισαγωγή

Γενικά
– Σημαντική βελτίωση συστήματος αυτόματης συμπλήρωσης.
– Υποστήριξη ταμειακών υποσυστημάτων Nixdorf – Beetle, συρτάρι, οθόνη και ζυγαριά της Bizerba.