Πωλήσεις

– Όταν καταχωρούμε το κωδικό ενός προϊόντος ορισμένου για ζύγιση το σύστημα μπαίνει σε αναμονή μέχρι να στείλει η ζυγιστική το βάρος.
– Ενημέρωση όταν δεν υπάρχει είδος και επιλογή Ναι για να συνεχίσεις
– Όταν ανοιγεις πελάτη δεν μπορείς να πας στα παραστατικά.
– Όταν επιλέγουμε παραστατικό
windowsμε κατάληξη .txtτότε εκτυπώνεται απλό κείμενο χωρίς τη χρήση του internetexplorer.
– Αριθμός οχήματος στη λιστα παραστατικών
– Διόρθωση εμφάνισης ΦΠΑ με τις μεταβλητές ΦΠ1, ΦΠ2 κλπ. Τώρα όταν ο ΦΠΑ είναι μηδενικός εμφανίζεται η ανάλυση του επομενου ποσοστού

Αποθηκη

scaledirectory (στο settings) αν αδειο δεν στέλνει , με κάθετο στο τέλος
– Όταν αποθηκεύεται ένα προϊον με ορισμένο κωδικό για ζύγιση τότε στέλνεται ενημέρωση στη ζυγαριά με τη νέα τιμή και περιγραφή.
– Βελτίωση συστήματος παραγωγής
barcodeσελίδας
– Δεν δίνεται η δυνατότητα πια να μεταβληθού ή να διαγραφούν τα είδη παραστατικών
– Εμφάνιση ποσοστιαίας διαφοράς μεταξύ των 2 τιμών

Ραντεβού

Γενικα

– Το υψος όλων των dropdownνα είναι καθοριζόμενο dropdownlines (στο settings)
– εκτύπωση σε
excelπρόβλημα με κωδικοποίηση
– Τώρα συνδέεται και με τις ζυγαριές της
Bizerbaμέσω του λογισμικού της BRC
– Αυτόματη επιλογή χρώματος από εικόνα
– Τώρα μπορεί να μεταγλωτιστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. ‘Ηδη είναι έτοιμη η Αγγλική

Πελάτες

– Στη λίστα να φαίνεται και ο τιμοκατάλογος
– Διόρθωση χρεώσεων πιστώσεων στη φόρμα εκτύπωσης
– Προκαθορισμένος τρόπος πληρωμής
– Δεν δίνεται η δυνατότητα πια να μεταβληθεί ή να διαγραφεί ο πελάτης λιανικής

Έσοδα έξοδα